HABERLER

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Balıkesirspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu 16.04.2019 tarihinde Spor Tesislerimizde yapmış oldukları toplantı neticesinde Balıkesirspor Kulübü Derneğimizin adına Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı 02.05.2019 tarihinde saat 19.00'da Şoförler ve Otomobilciler Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı taktirde 09.05.2019 tarihinde saat 19.00'da yine Karesi AVM Toplantı Salonunda aşağıdaki Gündem Maddelerini görüşmek üzere yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiş ve genel kurul ilanı 17.04.2019 tarihinde Balıkesir ili yerel gazetelerinde ve Kulübümüzün Resmi İnternet Sitesinden ilan edilecektir. Olağan Üstü Genel Kurul'da oy kullanabilecek üyelerimizin bulunduğu hazurun listesi 24.04.2019 tarihinde Balıkesirspor Kulübü Derneği'nin Gümüşçeşme Mahallesi Ali Hikmetpaşa Tesisleri yanında bulunan hizmet binasında 3 (ÜÇ) gün süre ile askıya çıkarılacaktır..

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı çoğunluğunun tespiti,

2. Genel Kurul Başkanlık Divan teşkili ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’na toplantı tutanaklarını imza yetkisinin verilmesi,

3. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vatan uğruna hayatlarını kaybetmiş kahraman şehitlerimiz ve aramızdan ayrılmış Türk sporuna, Balıkesirspor’a hizmet vermiş ebediyete intikal edenlerin kutsal anıları için saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması,

4. Gündemin okunması ve kabulü,

5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

6. Kulüp Divan Kurulu Raporu’nun okunması,

7. Kulüp Disiplin Kurulu Raporu’nun okunması,

8. Yönetim Kurulu bilanço, kesin hesap, gelir-gider cetvelinin okunması,

9. Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

10. Yönetim Kurulu’nun idari ve mali yönden ayrı ayrı ibra edilmesi,

11. Denetleme Kurulu’nun ibra edilmesi,

12. Tahmini bütçe görüşmesi ve karara bağlanması,

13. Seçilecek Yönetim Kurulu’na, Balıkesirspor için gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, bağış ve vasiyet yolu ile Balıkesirspor’a intikal edenlerin Balıkesirspor üzerine intikal ve tescil işlemlerinin yapılması, mülkiyetten başka ayni hakların tesis edilmesi veya mevcut taşınmaz malların satılması veya kendisine ait taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet dışında ayni hakların başkaları lehine tescil edilmesi, başka özel ve tüzel kişilere tahsis edilmesi veya kiralanması hususlarında yetki verilmesi,

14. Seçilecek Yönetim Kurulu’na dernek tüzüğünde bildirilen maddelerde belirtilen amaçlara uygun faaliyetleri gerçekleştirmek ve bu faaliyetleri yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Balıkesirspor’u ödeme güçlüğüne düşürmeyecek şekilde borçlandırılması konusunda yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,

15. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne iktisadi işletme konusuna giren işleri bizzat başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesinin onaylanması,

16. Balıkesirspor’un ödül, yardım ve ceza talimatları ile diğer, ihtiyaç duyulan talimatların hazırlanması ve ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin onaylanması,

17. Dilek ve temenniler,

18. Başkan, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve diğer kurulların aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi,

19. Başkan adaylarının konuşmaları,

20. Yönetim Kurulu’na 1 Başkan ve 20 asil, Yönetim Kurulu’na 20 yedek; Denetleme Kurulu’na 3 asil, 3 yedek; Disiplin Kurulu’na 3 asil, 3 yedek; Divan Kurulu’na 5 asil, 5 yedek; Seçme ve Sicil Kurulu'na 3 asil, 3 yedek; T.F.F. delegeliklerine 2 asıl, 2 yedek ve Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu delegeliklerine 2 asil, 2 yedek üyenin seçilmesi,

21. Kapanış.

( 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul, mevcut günde diğer salonların dolu olması sebebiyle Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda gerçekleştirilecektir.)